اقامتگاه های مهدی نوروزی


تعداد اقامتگاه ها: 2

ویلا 1 خوابه کردان کد ملک : 2449
ویلا 1 خوابه کردان
کردان 700,000 تومان

تعداد اتاق

1

ظرفیت

4

متراژ

90