جستجوی پیشرفته
اجاره ویلای استخردار گردنه حیران کد ملک : 2536
اجاره ویلای استخردار گردنه حیر...
آستارا 1,900,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

7

متراژ

140

ویلا گردنه حیران دربست کد ملک : 2652
ویلا گردنه حیران دربست
آستارا 900,000 تومان

تعداد اتاق

4

ظرفیت

10

متراژ

180

ویلادربست مشرف به کوهستان گردنه حیران کد ملک : 2653
ویلادربست مشرف به کوهستان گردن...
آستارا 690,000 تومان

تعداد اتاق

3

ظرفیت

15

متراژ

170

ویلا دربست گردنه حیران کد ملک : 2654
ویلا دربست گردنه حیران
آستارا 560,000 تومان

تعداد اتاق

3

ظرفیت

12

متراژ

160

ویلای دربست گردنه حیران کد ملک : 2655
ویلای دربست گردنه حیران
آستارا 550,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

7

متراژ

120

ویلا دربست گردنه حیران کد ملک : 2658
ویلا دربست گردنه حیران
آستارا 550,000 تومان

تعداد اتاق

4

ظرفیت

12

متراژ

150

ویلا دربست گردنه حیران کد ملک : 2664
ویلا دربست گردنه حیران
آستارا 330,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

7

متراژ

110

آپارتمان  گردنه حیران کد ملک : 2666
آپارتمان گردنه حیران
آستارا 450,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

7

متراژ

110

ویلا بام گردنه حیران کد ملک : 2790
ویلا بام گردنه حیران
آستارا 450,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

7

متراژ

100