جستجوی پیشرفته
تک خواب کد ملک : 2816
تک خواب
همدان 130,000 تومان

تعداد اتاق

1

ظرفیت

3

متراژ

72

اجاره منزل شیک و شخصی کد ملک : 842
اجاره منزل شیک و شخصی
همدان 120,000 تومان

تعداد اتاق

1

ظرفیت

4

متراژ

70

اجاره باغ کد ملک : 1115
اجاره باغ
همدان 1,000,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

15

متراژ

2000

اجاره واحد های تک خوابه کد ملک : 1254
اجاره واحد های تک خوابه
همدان 200,000 تومان

تعداد اتاق

1

ظرفیت

3

متراژ

65

اجاره خانه حیاط دار کد ملک : 860
اجاره خانه حیاط دار
همدان 200,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

5

متراژ

120

اجاره منزل زیبا کد ملک : 1204
اجاره منزل زیبا
همدان 120,000 تومان

تعداد اتاق

1

ظرفیت

3

متراژ

85