جستجوی پیشرفته
خونه دربست و حیاط دار کد ملک : 3212
خونه دربست و حیاط دار
کرج 400,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

4

متراژ

110

شله دیزین کد ملک : 1429
شله دیزین
کرج 555,000 تومان

تعداد اتاق

2

ظرفیت

6

متراژ

70